Impressum

HEIN Lärmschutztechnik GmbH
Nordstrasse 49a

59427 Unna Niemcy

Tel.: +49 (0)2303/ 57 79
Faks: +49 (0)2303/ 54 576
Mail: info@noiseprotection.eu

Managing director authorized to represent: Axel Hein, Michael Hein


Sąd rejestrowy: Amtsgericht (Sąd Rejonowy) w Hamm
Numer rejestru: HRB 3439

Numer ident. VAT
zgodnie z § 27a niemieckiej ustawy o podatku VAT /UStG/:
DE253734942

Responsible for content according to § 6 MDStV: Axel Hein

Warunki użytkowania:

Nieograniczone prawo autorskie / Copyright do niniejszego zastosowania posiada Hein Lärmschutztechnik GmbH.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

1. Treść oferty online
Hein Lärmschutztechnik GmbH i/lub oferent nie ponoszą odpowiedzialności za aktualność, prawidłowość, kompletność lub jakość udostępnionych informacji. Zasadniczo wyklucza się jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Hein Lärmschutztechnik GmbH i/lub oferenta, dotyczące szkód materialnych lub niematerialnych, spowodowanych wykorzystaniem lub niewykorzystaniem przedstawianych informacji, ewentualnie wykorzystaniem informacji błędnych i niepełnych, o ile nie można udowodnić firmie Hein Lärmschutztechnik GmbH i/lub oferentowi działania z premedytacją lub nieświadomego zawinienia.7
Wszystkie oferty są niezobowiązujące i niewiążące. Hein Lärmschutztechnik GmbH i/lub oferent wyraźnie zastrzegają sobie prawo modyfikacji, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub czasowego zawieszenia publikacji bez wcześniejszej zapowiedzi.

2. Odsyłacze i linki do obcych stron
W przypadku pośrednich i bezpośrednich odwołań do obcych stron internetowych (linków), znajdujących się poza obszarem odpowiedzialności firmy Hein Lärmschutztechnik GmbH i/lub oferenta, odpowiedzialność odszkodowawcza istnieje tylko w przypadku, kiedy Hein Lärmschutztechnik GmbH i/lub oferent znają treści prezentowane i z technicznego punktu widzenia mieliby możliwość zablokowania dostępu do treści sprzecznych z prawem.
Hein Lärmschutztechnik GmbH i/lub oferent oświadczają, że w momencie wstawiania linków, na podlinkowywanych stronach nie było żadnych niedozwolonych treści. Hein Lärmschutztechnik GmbH i/lub oferent nie mają wpływu na przyszły kształt, treści lub autorstwo podlinkowanych/podłączonych stron. Dlatego też wyraźnie dystansuje się od wszelkich treści wszystkich podlinkowanych/podłączonych stron, które zmieniły się po wstawieniu linku. Niniejsze stwierdzenie obowiązuje dla wszystkich linków wstawionych w ramach własnej oferty internetowej oraz odsyłaczy i obcych wpisów w przygotowanych przez Hein Lärmschutztechnik GmbH i/lub oferenta księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych oraz we wszystkich innych formach baz danych, do których istnieje dostęp z zewnątrz z możliwością zapisu treści. Za nielegalne, błędne i niepełne treści, a w szczególności za szkody spowodowane wykorzystaniem lub niewykorzystaniem prezentowanych informacji tego typu, odpowiedzialność ponosi oferent podłączonej strony, a nie osoba odwołująca się do danej publikacji.

3. Odsyłacze i linki z obcych stron
Połączenie znajdujących się na tej stronie dokumentów przez osoby trzecie może odbywać się jedynie za pośrednictwem hiperłącza do adresu głównego (nazwa domeny). TRZEBA przy tym otworzyć okno przeglądarki. W żadnym bądź razie nie mają Państwo prawa do włączania części tej oferty do swojej oferty lub wstawiania hiperłącza do treści pod adresem głównym. W przypadku nieprzestrzegania niniejszych warunków użytkowania Hein Lärmschutztechnik GmbH zastrzega sobie prawo do wszczęcia postępowania prawnego.

4. Prawo autorskie i prawo dotyczące znakowania
Hein Lärmschutztechnik GmbH i/lub oferent dążą do przestrzegania praw autorskich we wszystkich publikacjach używanych obrazów, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji video i tekstów, do wykorzystywania samodzielnie stworzonych obrazów, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji video i tekstów lub korzystania z licencjonowanych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji video i tekstów.
Wszystkie wymienione w ofercie internetowej lub chronione prawami osób trzecich marki i znaki towarowe w sposób nieograniczony podlegają regulacjom aktualnie obowiązującego prawa dotyczącego znakowania i prawom własności aktualnie wpisanych właścicieli. Na podstawie samego wymienienia nie należy wyciągać wniosków, że marka nie jest chroniona prawami osób trzecich!
Prawo autorskie do opublikowanych, stworzonych przez Hein Lärmschutztechnik GmbH obiektów zachowuje internezzo GmbH. Powielanie lub używanie grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji video, tekstów i innych elektronicznych lub drukowanych publikacji jest niedopuszczalne bez wyraźnej zgody firmy Hein Lärmschutztechnik GmbH.

5. Ochrona danych
Jeśli oferta internetowa daje możliwość wprowadzania danych osobowych lub biznesowych (adresy e-mailowe, nazwiska, adresy), to te dane są dobrowolnie podawane przez użytkownika . Dopuszcza się korzystnie z oferowanych usług i zapłatę za nie – o ile jest to możliwe z technicznego punktu widzenia – również bez podawania takich danych lub po podaniu anonimowych danych lub pseudonimu. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie przez osoby trzecie danych opublikowanych w informacjach dodatkowych lub innych porównywalnych danych kontaktowych, jak: adres pocztowy, numer telefonu i faksu oraz adresy e-mailowe do przesyłania wymaganych informacji. W przypadku wykroczenia przeciwko temu zakazowi wyraźnie zastrzega się podjęcie kroków prawnych przeciwko osobom, które wysyłają spam, łamiąc tym samym niniejszy zakaz.

6. Skuteczność prawna
Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności cywilnej należy traktować jako część oferty internetowej, z której odwołano się do niniejszej strony. Jeśli części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub są zgodne jedynie częściowo, to nie ma to wpływu na pozostałą część dokumentu w jego treści i ważności.

W razie pytań dotyczących tej strony internetowej można wysłać e-maila na adres: info@noiseprotection.eu

Copyright © 2008. Impressum & warunki użytkowania.